در شرح تاريخ سيستان

جولای 27, 2019 مديريت 0

ارواښاد قدرت الله حداد ((فرهاد)) د ملي تاريخ فلسفه : محقق ” كليفورد باسوث” برميز دېري اشاره كرده است كه غيرت ملى سلطان را تاييد […]

نردبان

جولای 24, 2019 مديريت 0

د ملي تاريخ فلسفه :‏ ارواښاد قدرت الله حداد ((فرهاد))‏ نردبان:‏ هفتادوسه سال پيش در كابل تولد شدم در كابل با كابليان بزرگ شدم كابل […]

د غورصنايع

جولای 22, 2019 مديريت 0

د ملي تاريخ فلسفه : ارواښاد قدرت الله حداد ((فرهاد)) دغورصنايع : دغه موضوع د پلټنې ده ،چې ولې غور يو صنعتي هېوادو ؟ او […]

د ملي تاريخ فلسفه

جولای 20, 2019 مديريت 0

ارواښاد قدرت الله حداد ((فرهاد)) په شمال كې ،چې غز او ترك ول، په جنوب كښې دغه نومونه ول، خلك هغه نه ول. تاريخپوهان وايي […]