افغانستان د افغانانو لپاره

سپتمبر 17, 2019 مديريت 0

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد په ١٣٤٣ لمريزکال کښې د اساسي قانون له مخې گوند جوړولو او سياسي فعاليتونو اجازه وموندله. يو شمېر هېوادپالوپه کښې […]

افغان ټوپک جزاييل نوميده

سپتمبر 14, 2019 مديريت 0

ارواښادقدرت الله حداد فرهاد مکناټن په کابل کې بدامني ليدله ځينې انګليسانو او ددوى افغان پلويانو له ملي مشرانو سره اړيکې نيولې چې دملي پاڅون […]

بش هم اعتراف وکړ

سپتمبر 7, 2019 مديريت 0

ارواښادقدرت الله حداد فرهاد د امريکې په سياسي کړيو کې يوه موسکا خپره شوه ځکه چې د ٢٠٠٦ ميلادي کال دمى پر ٢٥ په سپيڼې […]