ماته توبه

جون 28, 2019 مديريت 0

س سيرت ‏ په ځوانۍ مې دپيرۍ سودا ونه کړه ‏ ماخو شپه دشپې په نيت بيگا نه کړه ‏ نه دځان شوې نه دبل […]