ممنوع مِن الصرف

جولای 4, 2019 مديريت 0

ليک : حفیظ الدین پیرزادہ زما د گران ملگري دکتور اظھار الحق عزیز صیب په شمول ټول نحویان په دې اند دي چې عربي نومونه […]