د راز او نياز تصوف

دسمبر 5, 2019 مديريت 0

ليک : س ، سيرت ٧مه برخه دتصوف لارې ته چې څوک دشرعي احکامو په پيژندلو برار شوي دى دهغوى دين او دنيا دواړه روښانه […]