د اشرف غني د غیرقانوني حکومت پای

مې 31, 2019 مديريت 0

په کابل کې د دوه ډاکټرانواشرف غني او عبدالله په مشري د جان کیري په نوښت جوړدوه سري حکومت موده د جوزا د میاشتي په لومړۍ پای ته رسیږي او سره د ټول توانه اوس ېې خپله د حکومت په داخل کې مخالفین هم نا قانونه بلي او د انتخاباتو وروسته د یوه بل حکومت دجوړښت په لټه کې دي