دپښتونړیواله ورځ

مې 29, 2020 مديريت 0

سرلیکنه د ډیرویاړ اوسرلوړۍ ځای دی چې دنورو ورځو او نورو ژبو په څیر پښتو په نړیواله کچه نمانځل کیږي دافغانستان په داخل او بهرکې […]