د راز او نياز تصوف

ليک س، سيرت
٩٢ مه برخه
داوعده دالله او دالله درسول په احکامو برابر ، نيک ، بزرګ، او صالح بنده سره کيږي چې وروسته له بيعته دنيکو اعمالو سرته رسول به تصوف کې ضروري عمل دى چې بياد صوفي ېې دتل لپاره خپل کړي څو خپل اصلي هدف ( دڅښټن تعال رضا ) ته پري ورسيږ ي،که د بيعت په اړه روښآنه کړو چې څرنګه بيعت رامنځ ته شوى او هدف تېر څه دىي وبه وايو چې بيعت د بيع نه اخستل شوې او بيع لاس په لاس کې ورکولوته وايي دلاس په لاس کې ورکولو څخه هدف دادى چې شيخ يا مرشد سره د طاهر ي او بآطني اعمالو داصلاح ژمنه وکړي.
په تصوف کي د طاهري اعمالو ترڅنګ بۀ باطني اعمالوزيات ټينګار شويدى کله چې باطني عمل بيعت تسره برابرنه وي هيڅ وخت دبيعت ضرورت نه پيداکيږي او نه ورته بيعت ګټه رسوي دبيعت په اړه مشايخ فرمايي چې په هره طريقه کې عبآدات په خپله خوښۀ او هلو ځلو سره انسان ځان ته يو لاره پيدا کوي خو دتوف په طريقه کې بيعت شرط دى .
تصوف په وحدت ولاړدى او دوحدت په اطاعت سره موندل کيږي د بيعت اخستونکي لپاره لومړى ډير غور پکار دى چې دکوم نيک بنده سره بيعت کوي دهغه ټول کړه وړه ورته څرګند وي ، دهغه چاسره بيعت وړکړي چې په هراړخيزه توګ دهغه په طاهري او باطني اعمالو او په پوره بزرګۍ، پوره بندګۍ ،پوره علميت ، پوره اخلاقو او د مرشد د رتبي په وړيتا بآور ولري چې بياد د بيعته وروسته ېې په کړنو نيوکي نه کوي . نوبيا

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*