د راز او نياز تصوف

تصوف او داولياء کرامو سره محبت

ليک س، سيرت

٧٧مه برخه

چې صوفيه کرام دستر عزم خاوندان دي کله چې څوک قوي عزمت ولري هغه خپل هدف ته رسيدلى شي صوفيه کرام چې داولياء کرامو سره د مينې او محبت له امله دقربت درجې ته رسيدلي دي داد صوفيه کرامو دکلک عزم برکت دى صوفيه کرامو چې په ټولنه کې عزت خپل کړې دى دوي دراسخي عقيدې ، پخې ارادي کلک عزم  ، پوخ باور يواځې او يواځې پر الله تعالى دتوکل کولو خاوندان وي کله چې قصد وکړي  هغه دپخي ارادي په وسيله سرته رسوي او پر الله توکله کوونکى تل کامياب وي.

دسورت العمران په ١٠٩ آيت مبارک کې الله تعالى فرمايې فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ) نو بيا چې ستا ارده په کومه رايه ټينګه شي نو په الله توکل وکړه مونږ دلته دعزم په باره کې ډير تعريفونه لرو خو په لنډه توګه ويلاى شو چې عزم کلکي او قوي ارادې او قصد ته ويل کيږي څومره چې دچا عزم پوخ وي عقيده ئې را سخه وي هومره به يې هدف ته رسيدل اسانه وي

ستر صوفي عبدالرحمن بابا فرمايي

دمکې سفر انسان دى مرد هغه دى

چې له ځانه سفر کاندي سفر دادى

ته خطبه په منبر څه لولى خطيبه

قدم کيږده پر ځان باندې منبردادى

دا هنر ندى چې خاورى څوک سره زرکا

چې زر خاورى کا رحمانه هنر دادى

داولياء کرامو سره دصوفيه کرامو مينه هيڅ انداز نه لري دوى کوښښ کوي چې داوليا کرامو سره  زياته مينه ولري ځانونه الله ته نږدى کړي پر ځانونو ئې عبادات لازم ګرځولي وي او کله چې يوه بنده په ريښتنې  دالله عبادت وکړى ده چا سره ئې مينه زياتيږي او د هر چا په زړونو کې ځآى پيدا کوي سره له دې چې دتصوف يو شمير مخالفين پراخ تبليغات کوي خو بيا هم اولياء کرامو سره دصوفيه کرامو مينه ده چې دوى ته الله تعالى د راز او نياز دتصوف مقام نصيب کړى دى .

نوربيا

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*