د امان الله احترام په اسلامي نړۍ کې و،

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد
انگريزان او امريکايان ټول په جگړه کې حضور لري او د دوى خبره ده، چې افغانستان دې د دوى سياست په نورو هېوادونو کې عملي کړي.
ايران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان تر هندوستان پورې که سبا دوى وغواړي دوى سره دې جگړه وکړي او د عسکر په توگه لکه څنگه، چې دوى امان الله خان له لارې وايسته بيا يې هماغسې وشاړه.
دوى يې پروا نه لري او دا ډېر شوي : يا به ما سره يې يا دښمن سره_ بش وايي، بله لاره نشته، خوناوه کي او گوډاگيان د رغاونې، پيسې او ډوډۍ زيري خلکو ته ورکوي. که يې ونه مني، وژلو ته يې ملا تړي.
دا ډېره مهمه ده، چې ولې يې طالبان ووهل او وهي يې؟ پر دې باندې پوهېدل اړينه ده.
امان الله خان يې ولې هسې او داسې کړ؟ د امان الله احترام، په اسلامي نړۍ کې و، د ده لومړنۍ خبرې وې، او همغو خبرو برباد کړ. د اسلام پرنوم راغى، خود کافر پر نوم لاړ.
مونږ ته علمي تاريخي واقعي څېړنه پکار ده، څو همدا مسايل جوت شي.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*