د پاکستان په پوهنتونونو کې به قرآن کريم د اردو له ترجمې سره ښودل کيږي

د پاکستان ولسي جرگې ( قومي اسمبلې ) د يوه پريکړه ليک له مخې منلې چې د ټولو پاکستان په پوهنتونونوکې به قرآن کريم د اردو ترجمې سره ديو مضمون په ډول لوستل کيږي په پريکړه ليک ويل شوي چې قران کريم د ترجمې سره زده کړې زمونږ نسلونو ته د علم لارې پرانستل کيږي نو دا خبره اړينه ده چې په پوهنتونونو کې قرآن کريم د اردو ترجمې سره  زده کړاى شي

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*