پښتانه او اسلام

جون 2, 2020 مديريت 0

ارواښاد قدرت الله حداد په دی ورځو کې چې دناتو لویه فومانداني په افغانستان کې نور اروپایی قوتونه غواړيی د تارخی په دی پوړ کې […]