پښتانه او اسلام

ارواښاد قدرت الله حداد
په دی ورځو کې چې دناتو لویه فومانداني په افغانستان کې نور اروپایی قوتونه غواړيی د تارخی په دی پوړ کې دوه نومونه اوڅار او څرګند دي.
داد ویښتیا خبره ده چې دځمکی پنډ وسکه وګرځیده او پا یناب کې دوه خبرونه راغله پښتانه او اسلام.
په اروپايي ټولنې کې طالبانو سره دجګړې لپاره دناتو دهېوادنوو غړی د نورو عسکرو پر ورکولو بحثونه کوي لوی پاپ داسلام دین دهغه پرتاریخ او جهاد خبرې پېل کړي دي.
دغه دوه خبرې سره غوټه شوي اوپه ګرده نړۍ کې ېې افتصادی سیاسی او ایدیالوژیکي خبری تر اغیز لاندی نیولي او په سرکې راغلی دی په دی کی څه حکمت دی؟
رحمان بابا زمونږ حکیم او شاعر دی اوپه ډیر څه پوهیدو دا څو بیتونه ېې ولولئ
په هرزړه چې دیار مینه شی غالبه
بله مینه ېې هیڅ نه وی مناسبه
نورې واړه مرتبی به ورته هیڅ شي
که خبرشي څوک له هسې مراتبه
لیاقت ېې هروګړي څخه نشته
عاشقي بوه پایه ده عجایبه
دطلب له کوتاهیه ویره وکړه
که هرڅو دی لار کوتاهه ده طالبه

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*