که داسې وي افغانستان کې سوله نه راځي

ارواښاد قدرت الله حداد
د وږی شلمه د سپتمبر لسمه یوه تاریخي ورځ ده چې د ټولې نړۍ په افغانستان او عراق کې چې د لرغوني مدینتونو مرکزونه دي لوی بدلون ، اوښتون او بربادۍ راغلې په دی کې دخط غلط ، املا غلط، او انشا غلط خبره څرګنده ده .
که داسې وای پنځه کاله امریکاا او اروپا چې ځان مدنی علمي پوځي او اقتصادي طاقت بولي خپلو ورانو ویجاړوته ېې یورنک ورکړی، دوی دا خبره پر القاعدی او طالبانو پورې تړلی ده او څوک پرې نه شی قانع کیدای .
داد ملانصرالدین دیګ هیڅکه نه پخیږي او دملا میلمانه به کله هم ماړه نه شي ځکه ملا دیګ پرجګی ونې ایښې او اورترې لادی پرځمکې بلیږي.
افغانستان او عراق په وینو کې لامبی او دوی داسې وايي چې دواړه تر پخوا ډیر ښه شوی.
دا دروغ پرچا منی؟
په دی منځ کې چا احمد شاه مسعود چې یو فراري پنجشیر و درې ورځې مخکې د سپتمبر له یوولسمې وژلای و په افغانستان کې له دی لویه ستونځه جوړه شویده چې ګواکی افغانستان پرهغه ودان او روان دی .
سیاف، ربانی ، دوستم فرید او …. وايي قرت دوی ته ورکړئ چې دمسعود ارمانونه بشپړ کړي ، هر څوک پوهیږي چې دوی قدرت کې دی لومړی دا معلومه نه شوه چې دوي کمونستان ول که مسلمانان؟
ځکه پخوانی شوروي کمونست له ېې هم کار کړی، امریکا ته هم اودعوی داسلام کوي.
د دوی جیبونه له روبلواو ډالرو ډک دی پردغه حالت څرګندونی ګرانی شي.
ځکه چې په زروهاو کتابونو اوفلمونو کی نه شی څرګندی دای.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*