د راز او نياز تصوف

فبروري 22, 2020 مديريت 0

ليک س سيرت نهمه برخه کله چې يو مسلمان الله ته د نږديوالي اراده وکړي بيا يې ورو ورو د الله او دالله درسول صلى […]