د ټرانسپورټ وزارت سرپرست له وزارت څخه استعفا کړى

داشرف غني په کابينه کې  د ټرانسپورټ وزارت سرپرست یما یاري له وزارت څخه استعفا کړى یما یاري ويلي دي ، د خپلو شخصي ستونزو او عذر له مخې نه شي کولی نوره دوزارت  دنده مخته یوسي او له همدې کبله یې ولسمشر ته استعفا وړاندې کړې ده.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*