د پښتانه ملي فلسفه په عدالت صيقل شوې ده

ارواښاد قدرت الله حداد ((فرهاد ))

د ايران خلک  يې پر شرابو او فحشا اخته کول داعليحضرت شاه محمود هوتک له رسيدو سره شرابخانې بندې ، دشرابو ګدامونه مات شول او اروپايانو ته يې وويل په سياست به اړه نه لرى دالماسو ستنې ورکې شوې وې زبردست خان هغه وموندلې او دهغه خاوند ته يې وسپارلې .

د اعليحضرت شاه محمود وويل دخلکو مالونه مه اخلئ دا تاسو ته دوې ګټې لري پر خپل نفس په حاکميت ومومي او اوږې به مو سپکې وي .

د پښتانه ملي فلسفه په عدالت صيقل شوې ده .

پر ملي فلسفې نورې خبرې

ميرويس نيکه وويل عدالت زمونږ لاره ده په عمل کې بۀ وښيو هغه څه چې دصفويانو والي يې کوي لکه رشوت ، عياشي دکفر وينا او شراب راو بلل دا ټول له بېخه باسو دايران مسلمانانو هم دا ورسره ومنل د يوه افغان پيژندنه : دتاريخ منتظم ناصرى له مخې ١٨١پاڼه محمود( اعليحضرت شاه محمود هوتک) به رجال قزلباشيه اظهار ملاطفت و نوازش کرد وبه جهت تعديل وتسويد در منازعات شرعيه ودعوى حققو عباد شخصى را از جماعت افاغنه منصب ديوال بيگى به او تفويض کرد و او مردى بود کامل و زاهد ومتقى و رشيد وعالم وعاقل وداننده قواعد شرعيه شريعت بود مردم چنان از ديانت و پاکدامنى و مسرور وخوشحال شدند که زمان گذشته خود را که باعث زوال دولتشان بود افسوس بې نهايت خوردند فراموش کرده . دا يو تاريخي سند دى

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*