همايون دبابر ځوى چې له شير شاه سوري څخه ماته وخوړه

ارواښادقدرت الله حداد فرهاد

په تاريخ کې دومره ډير پوځ چيرته نه دى تللى حتى په دوه يمې نړيوالې جګړې کې خو دالله تعالى مقدرات ول چې پښتون ورسره مخامخ شو دپاکستان او يا زره عسکر په سرحد کې پراته دي خو بيا هم بريالي نه دى دا يوه ځانګړې نخښه ده دڅښتن تعالى دمرستې .

دشاه شجاع کيسه : شاه شجاع پخپله يو کتاب کې ليکلى دى ځکه چې شاعر او ليکوال و ما د شاه شجاع ديوان په ګذر ګاه کې له يو سپين ږيري هټۍ وال سره چې بابا خير محمد نوميدو ليدلى و بابا خير محمدهغه کتاب لوستلو ما دى وپوښته چې دا کتاب ښه کتاب دى ؟

هغه وويل : دفقر او درويشۍ خبرې ديو پادشاه له خولې بل کيفيت لري شاه شجاع وايي ديرش جګړې يې کړيدي او پخپله به په جګړو کې حاضر و ددغه پوه او زړور سړي غلطي په يو کار کې وه هغه دا چې ده همايون دبابر ځوى چې له شير شاه سوري څخه ماته وخوړه دايران پادشاه ته ورغى او له هغه يې مرسته وغوښته په دې برخه کې شاه شجاع داسې ليکلي .

چون اعانت فتح وپيروزى واعطاى سلطنت و سردارى به يد قدرت ايزديست نه به زور ازمايي و اساس شوکت و پادشاهى چنانچه بر اکثرى از طبقات سلاطين سابقين و پادشاهان با تاج ونگين با ارادات ازلى و تقديرات لم يزلى فتح و شکست و بلکه تا راج وتخت بوقوع انجاميده از آن جمله او متاخرين يکى امير تيمور گور گانيست که دوازده مرتبه از ثمر قند و خوارزم و بدخشان شکست يافته و از متقدمين افراسياب که با کيخسرو هفتاد مراتبه مقابله نموده و دست بردار نګشته و همايون شاه نواسه امير تيمور گورگان با آنکه اکثر ولايات هندوستان در قبضه تصرف در آمده بود از شير شاه و سليم شاه قوم لودى شکست خورده و فرار کرده التجا واستمداد بۀ ايران نزد شاه عباس صفوى برده .

تا در نرسد وعده هر کار که هست

سودى نکند يارى هر يار که هست

تاسې دشاشجاع دليک درى نمونې او دده دسواد اندازه اوتاريخي معلومات گورئ يوبيت په يوشعر کې دده غلطي په دې کې وه چې پرانگريزانويې ويساوکړه اوانگريزان يې نه پيژندل

په شعر کې يې ويلي چې هرکار په خپله کيږي پرخپل وخت او ملگرو ملگرتياکومه گټه نه لري

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*