نام سيستان زرڼابوده است

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد‏
‎ ‎
‎ ‎و قبل از اّن نام سيستان  زرڼا بوده است كه نام شهر زرڼ از اّن گرفته شده است . ثمر ‏زرڼ كه مركز داستانهاى اين كتاب ( تاريخ سيستان ) است حاله در سرحد شرقي سيستان و ‏جزء ملك افغانستان واقع است ، اين شهر در هجوم تيمور خراب شد و فتنه هاى ازبك و هرج ‏و مرج او اخر عهد صفوى و انقراض ملوك سيستان از عمران افتاد و امروز در محل اّن ‏شهر قريه كوچكى است معروف به ( ناد على) و در جنب اّن قريه تل بزرگيست و برفراز اّز ‏اّن تل هنوز اّثار خرابه هاى ارگ زرڼ برپا و قلعه و باروى كهن اّن برجاست‏‎ . ”‎
درين ڼارش غرض بنده چند مفهوم است : شخصيت سلطان محمود و نسب او ، يكى بودن ‏كابل ، غزنى ، بست توران و سيستان در ادوار تاريخ ، همچنان رمزى از شاهنامه فردوسى و ‏گرشاسب قهرمان همين حوزه‎.‎
در دوسه دهه اخير اجساد متعصب بس ناروا گفتند و اين ناروا بسيار سودمند بود چون تعداد ‏زياد مردم را به كاوش در تاريخ وادار ساخت . در مورد گرشاسب قهرمان ملى و شاهنامه ‏اسدى توسي كه گرشاسب نامه تاليف او مطالب زياد است اين شخصيت ملى و علمى همعصر ‏سلطان محمود است‎ . ‎
نتيجه اين تحقيق به اّنجا خواهد رسيد كه سلطان ترك نبوده بلكه تره كى و پشتونست چانچه ‏ملك الشعرا بهار نيز تاييد مى كند كه منابع عربي اين نامهارا نافهميده گفته اند . منابع غربي ‏نيز از اّن گرفته اند اما تحقيق اّركيالوژي گاهى چنين نبوده است ، وراه را كاملاً هموار ساخته ‏است‎ .‎
پرورش زبان فارسي در غزنى و چهار صد شاعران همچنان رساندن اّن به هند بخشش مهم ‏تحقق ما مى باشد‎ .‎
دافغان ملي تاريخ_ ٣٠٤-٣١٦‏

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*