پښتون څوک دى ؟

اګست 30, 2019 مديريت 0

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد پياوړي ډګروال علي احمد خان سره سلام عليک دورځ دشپږم کال دوه يمې ګڼې کې ډګروال علي احمد خان دملي […]

پښتون څوک دى ؟

اګست 29, 2019 مديريت 0

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد د انګليس په دې کې څه کار و چې مونږ ته سرحدونه وټاکي دا دهغوي د اوږدې مودې يوه ستراتيژي […]