یوافغانستان دى، يو تاريخ دى

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد
مــــــرگ ښــه دى تـر ژونــــــدونــــــــــــــــه
چې عزت سره نه وي زيست روزگار
بيا دې پرېکړې ورسېږي. جان ويلر، چې د خيبر ها خوا کتاب يې ليکلى دى دا ټولې خبرې يې ليکلي دي. د امريکې د استخباراتو مرستيال او رسمي مامور و، د بش حکومت هغه ته ونه کتل. جان ويلر په حقيقت کښې ځانته کتاب نه دى ليکلى د امريکې د حکومت لپاره يې ليکلى دى. په نولسم څپرکي کې داعنوان ليکل شوى: ورېځې ټولېږي GATHERING CLOUD’S.
برنس Barnes لندن ته لاړ هلته يې وويل: مکناټن تللى، چې سدوزي مشران په پيسو واخلي دى په کار پوهېږي، خو وخت نه لري.
يو افغانستان دى، يو تاريخ دى. تېري کوونکي بدلېږي، خو يو له بل پند نه اخلي. دا دليډرانو جوړولو او په پيسو اخستل دا ډېره زړه نسخه ده، چې درد نه دوا کوي. دغه پښتانه دي چې يو يو به اړوي او شړي به يې.
که وگورئ د انگليس، روس او امريکې راتگ ټول يو شانې راغلي او ژوبل، ستړي او شرمېدلي دي. له بلې خوا پښتانه هم کله تاريخ هېر کړي، څو پيسې او څو ورځې ښې وبولي بيا يې پگړۍ ولوېږي. له دې کبله تاريخ باندې پوهېدل اړينه ده . پښتنو ته? دا وينا کول په کار دي: دا د څو پيسو ورځې به لاړې شي، خړ مخي به پاتې شئ؛ په تېره بيا چې خپل بادار يې په خپل لاس له چنغړکه نيولى وي او دده سترگې رډې وتلې وي.
په کتاب کښې راغلي ١٨٤٠ع په جنوري کښې انگليسانو پړه يو پر بل اچوله، ټول ستړي وه، ځکه يې سم فکر نه شو کولى. د بهرنيو پيسو او مرستو اتيا په سلو کښې ورکې دي هر څوک پوهېږي، چې دا يوه خبره د بشپړې ناکامۍ روښانه نخښه ده، ځکه خو نورو لاملونو ته اړتيا نشته.
گرشاسب بابا پښتانه په دې پښتانه بولي، چې له ديوانو او شيطانانو سره پهلواني وکړي دا ديو او شيطان که د سړي په خپل نفس کښې وي که دباندې.
د پښتنو لپاره لومړۍ خبره چې شوې هغه له ديو او شيطان سره مقابله ده؛ تياره په رڼا بدلول همدا خبره ده، چې پښتونولي بې حکومته حکومت دى او د بشر وروستى ارمان همدا دى. پښتانه په زرهاوو کلونو په دې چلېدلي دي، چې د دوى په سيمو کښې نا حق خون نه شي کيداى،غلا نه کېږي، دروغ جرم دى، د دروغژن خبرو ته غوږ نه ږدي او داسې نور، چې گرشاسب بابا ويلي دي.
چې اخلاص لري پــه زړه کښې
هغــــــــــــه واړه ايمانــدار دي
چــــې پــــه توره ترکـتــازي کا
هغــــــــــه هر کله کامــگار دي
چـــې يې زړه نه وي د تــورې
هـــغه زړونه څــــــه پکار دي
ننگيالى چې په ننگ راشي
نـــه پـه زويـه نـه پـه پـلار دي
څوک چې شته تر شرقه غربه
د تــــور زنــــو خـدمتگار دي
سر دې نـه غــړوي خوشحاله
د بلا نه چــــــــــــــې سردار دي

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*