دا دعدل او ظلم يوه روانه جګړه ده

ارواښاد قدرت الله حداد ((فرهاد))

داسې ويناكوي : ” به جهت تعديل وتسو يد درمناز عات شرعيه ودعوى حقوق عباد شخصى را از جماعت افغان منصب ديوان بيګى داد وتفويض كرد .او مردى كامل و زاهد ومتقى و رشيد و عالم و عاقل و داننده قواعد شرعيه شريعت بود ، مردم چنان از ديانت و پاكدامنى او مسرور وخوشحال بودند كه دا
شاه محمود هوتك له دې خبرې خوشحال شو او ډېره خوښي يي څرګنده كړه او معتمدالدوله ته يي وويل:
” زه به هيڅ كله تا له خپل مقام ( معتمدالدوله ) څخه ليرې نه كړم. دقزلباش له مشرانو سره يې مهرباني وكړه او ټول يې ډاډه كړل”.
اعتمادالسلطنه ورپسې زمان ګذشته خودرا كه باعث زوال دولتشان بود افسوس بى نهايت خوردند، فراموش كردند”.
دهالند دشركت د روزنامچې له مخې دغه افغان سړى محمد يونس نوميدلو، اعتمادالسلطنه يواځې دده له منصب (ديوان بيګي) څخه يادونه كړې وه.
اوس كه ديوه افغان له سترګو دغه جناب فضيلت ماّب محمديونس خان ته وګورو، څومره ديوه بشپړ ديانت پناه شريعتمدار ميړني تصوير دسړي سترګو ته درېږي.
مونږ كولاى شو له همدومره لږو او موثقو معلوماتو څخه جناب مولينا محمد يونس د افغان د لوړو رجالو په ليكه كښې و شمېرو او دده نوم د ښوونځگيو او مدرسو درسي كتابونو ته ورسوو، چې په احسان او شريعت كښې يې خلك رعيت كړل .اعتمادالسلطنه، چې دناصرالدين شاه قاجار داطلاعاتو وزير و؛ يو افغان، چې مونږ دهغه نوم هيڅكله نه دى يادكړى، په دغوصفاتو نومولى دى : مردى كامل ، زاهد ، متقي ، رشيد ، عالم ، عاقل ، داننده قواعد شرعيه شريعت ، پاكدامن او باديانت . خلك دده له عدل څخه دومره خوشحال ول دوى افسوس كاوه، چې ولې يې دومره فاسد دولتونه درلودل. يعنې ولې يې مخكې يو داسې دولت نه درلود.
دعدل قوت همدومره ډېرد ىاو دظلم كاسه نسكوره ده .
دا دعدل او ظلم يوه روانه جګړه ده، چې له پخواني مهال څخه روانه ده. په افغانانو كښې تل داسې خلكو سر راپورته كړى، چې دعدل رپى ( بيرغ ) يې پورته ساتلى دى .
مونږ ته په كاردي، چې له هغوى يې زده كړو او دا لويديځ، چې په ظلم روان دى ، دفتر يې ور ټول كړو.
تاسې تاريخ ته وګورئ، چې اروپايانو په تېره بيا انګليسانو يه اّسيا او افريقا كښې څه وكړل ؟ بيا يې په شمالي اوجنوبي امريكا كښې څه كړنې تر سره كړي دي.
په همدې ليكنې كښې دهوتكو او لواڼي تاريخ (١٧٠٠٠) كاله مخكې تر ميلاده په داسې يوځاى كښې ومومو، چې په اّسانه نه موندل كېږي ، مګر په شلمه ميلادي پېړۍ كښې هغه موندل شوى او وروسته له ډېرې څيړنې پرې كتابونه ليكل شوي دي.
تاريخ دعلم مرحلې ته رسيدلى، چې هغه ته داّركيالوجۍ ساينس وايي .
افغان او پښتون يا پښتون او افغان يو خلك دي او دغه دوه كلمي يې، چې پښتونولي او افغانولي دي يا افغانيت، چې دانسانيت معنا لري؛ په يو لړ اصولو او قواعدو تړلي دي او همدغه وجه ده، چې په نسل وينه او نژاد تړلي نه دي، دعدل او ظلم يا صادق او خاين د پرتله كولو يه بنسټ روان دي.
ايرانى اعتماد السلطنه جناب فضليت ماّب محمديونس، چې يو افغان دى؛ په څه الفاظو ستايي ؟
ښكاره ده ،چې په عدل ، صداقت، پاكلمنۍ ، علم، ديانت، عقل او شريعت؛ځكه،چې پښتون او افغان بويه همدا صفات ولري.
مونږ بويه خپل اولاد په دې پوره كړو، چې افغان اوسېدل دغه صفات غواړي او پرته له هغه په دې نه افغان كېږي، چې د افغانستان وي.
[١] . ځکه هغوى په نورو لارو دا كار كولو، چې خپل هېواد سره خيا نت وکوي.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*