و قبل از اّن نام سيستان زرڼا بوده

د ملي تاريخ فلسفه :

ارواښاد قدرت الله حداد ((فرهاد))

از ملك الشعرا بهار در مورد نام سيستان :

” انچه علماى علم لغت معتقد باشند ، سيستان مخفف سكستان است كه مملكت سكه ها باشد و اين سكه ( در زبانهاى اروپاى Sakas ساكار اّمده است ) مردمى بودند از عشاير اّريايى كه بعد از انقراض هخامنشى در حدود ١٣٠ ق م در اوايل عهد اشكانيان وارد اّن سرزمين شدند . و تا سند و پنجاب را تحت متصرفات خود قرار دادند . ”

” و قبل از اّن نام سيستان ” زرڼا” بوده  است كه نام شهر زرڼ از اّن گرفته شده است . ثمر زرڼ كه مركز داستانهاى اين كتاب ( تاريخ سيستان ) است حاله در سرحد شرقي سيستان و جزء ملك افغانستان واقع است ، اين شهر در هجوم تيمور خراب شد و فتنه هاى ازبك و هرج و مرج او اخر عهد صفوى و انقراض ملوك سيستان از عمران افتاد و امروز در محل اّن شهر قريه كوچكى است معروف به ( ناد على) و در جنب اّن قريه تل بزرگيست و برفراز اّز اّن تل هنوز اّثار خرابه هاى ارگ زرڼ برپا و قلعه و باروى كهن اّن برجاست . ”

درين ڼارش غرض بنده چند مفهوم است : شخصيت سلطان محمود و نسب او ، يكى بودن كابل ، غزنى ، بست توران و سيستان در ادوار تاريخ ، همچنان رمزى از شاهنامه فردوسى و گرشاسب قهرمان همين حوزه.

در دوسه دهه اخير اجساد متعصب بس ناروا گفتند و اين ناروا بسيار سودمند بود چون تعداد زياد مردم را به كاوش در تاريخ وادار ساخت . در مورد گرشاسب قهرمان ملى و شاهنامه اسدى توسي كه گرشاسب نامه تاليف او مطالب زياد است اين شخصيت ملى و علمى همعصر سلطان محمود است .

نتيجه اين تحقيق به اّنجا خواهد رسيد كه سلطان ترك نبوده بلكه تره كى و پشتونست چانچه ملك الشعرا بهار نيز تاييد مى كند كه منابع عربي اين نامهارا نافهميده گفته اند . منابع غربي نيز از اّن گرفته اند اما تحقيق اّركيالوژي گاهى چنين نبوده است ، وراه را كاملاً هموار ساخته است .

پرورش زبان فارسي در غزنى و چهار صد شاعران همچنان رساندن اّن به هند بخشش مهم تحقق ما مى باشد .

( دافغان ملي تاريخ_ ٣٠٤-٣١٦)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*